Propozycja dłuższej wycieczki malowniczymi zakątkami ziemi chrzanowskiej. Trasa jest płaska i łatwa. Ruszamy spod skansenu przy ulicy Podzamcze w Wygiełzowie. Początkowo na wschód, a następnie na południe ulicami: Podzamcze, Zamkową, Konopnickiej, Królowej Jadwigi i Piastowską. Kościół Wszystkich Świętych w Babicach pochodzi najprawdopodobniej z końca XIV w. Nowy kościół z 1524 r. po zniszczeniu przez pożar został odbudowany w 1763 r. Warto zwrócić uwagę na barokowe portale, rokokowe ołtarze, barokową kadzielnicę, relikwiarz, a także chrzcielnicę.

Wyjeżdżamy z Babic ulicami Parkową, Zamkową, Konopnickiej. Przecinamy ul. Zakopiańską (droga nr 950) i jedziemy ulicami Królowej Jadwigi, a następnie Piastowską. We Włosieni skręcamy w lewo w ul. 3 Maja. Jedziemy nią do granic Kwaczały i skręcamy w prawo w ul. Słoneczną. W centrum Kwaczały kierujemy się na południe, w ulicę J. Patelskiego. Po około 900 m, koło kapliczki, skręcamy w lewo w ścieżkę polną, którą następnie dojeżdżamy do Źródeł. Mijając Łąki Kwaczalskie dojeżdżamy na rozstaje dróg przed Okleśną.

Skręcamy na zachód. Przed nami długi odcinek drogi wzdłuż Wisły. Stąd możemy podziwiać malownicze zakola największej polskiej rzeki. Przez Rozkochów jedziemy ulicami Łąkową i Sikorskiego. Następnie drogą szutrową przejeżdżamy wzdłuż stawów w kierunku Jankowic. Za szkołą skręcamy w ulice Staszica i Piaskową. Przekraczamy ruchliwą ul. Wadowicką (droga nr 950) i jedziemy dalej ulicami Jana Pawła II, Mieszka I, Szeroką i wyjeżdżamy ul. Jabłonka. Jadąc nadal na zachód dojeżdżamy do Mętkowa Małego. Skręcamy w lewo w ul. Karola Wojtyły.

W centrum Mętkowa skręcamy na północ przy drewnianym kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół ten zbudowany został z drzewa modrzewiowego w XVIII w. dla parafii Niegowić k. Bochni, a do Mętkowa przeniesiony został w 1973 r. Poświęcenia kościoła w Mętkowie dokonał 1 maja 1974 r. ks. kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, który w tymże kościele w Niegowici pełnił funkcję wikariusza w latach 1948-1949. Jedziemy prosto 3 km, początkowo ul. Chrzanowską a następnie drogą szutrową.

Przy leśnym parkingu „Na Maniskach” znajdującym się przy drodze nr 780 skręcamy na wschód i wjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Prowadzi nas ona lasami do Wygiełzowa. Po lewej stronie mijamy Rezerwat Bukowica – krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody o pow. ok 23 ha. Został utworzony w 1987 r. w celu ochrony buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym, osiągającym ogromne rozmiary. W podszyciu znaleźć możemy chronione: wawrzynek wilczełyko, marzankę wonną, a także konwalię majową. Na granicy Wygiełzowa skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza, a następnie w prawo w ul. Kazimierza Wlk. i Lipowiecką. Przy ulicy Podzamcze, przy której zlokalizowany jest Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny – kończymy naszą wycieczkę.

W Wygiełzowie oprócz Zamku Lipowiec, znajduje się rezerwat leśny Lipowiec i Nadwiślański Park Etnograficzny, a także skansen przedstawiający tradycyjną kulturę ludową krakowiaków zachodnich. Na obszarze około 5 ha. rozmieszczono obiekty stanowiące przykłady architektury wsi nadwiślańskiej: zagrody chłopskie, zabudowania związane z przemysłem wiejskim oraz kompleksy: sakralny, małomiasteczkowy i dworski. Na zespół kościelny składa się: XVI w. kościół z Ryczowa z piękną polichromią oraz dzwonnica z Nowej Góry datowana na 1770 r.

Źródło: przewodnik.powiat-chrzanowski.pl/szlaki-rowerowe